Ρυθμίσεις POP/SMTP για cPanel

Προκειμένου να συνδέσετε τον Email Client σας με την Email διεύθυνσή σας, θα χρειαστεί να θέσετε τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης.

Secure SSL/TLS Ρυθμίσεις (Προτεινόμενο)
Username: email@example.com
Password: Ο κωδικός πρόσβασης του Email λογαριασμού σας
Incoming Server: mail.example.com
  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.example.com
  • SMTP Port: 465
IMAP, POP3, και SMTP απαιτούν πιστοποίηση.

 

Non-SSL Ρυθμίσεις (ΜΗ προτεινόμενο)
Username: email@example.com
Password: Ο κωδικός πρόσβασης του Email λογαριασμού σας
Incoming Server: mail.example.com
  • IMAP Port: 143
  • POP3 Port: 110
Outgoing Server: mail.example.com
  • SMTP Port: 587
IMAP, POP3, και SMTP απαιτούν πιστοποίηση.

Ενεργοποιήστε επίσης την επιλογή “My server requires authentication (ο Διακομιστής μου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)”.

  • pop, smtp, cpanel, email
  • 1744 Χρήστες το βρήκαν χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη η απάντηση;

Συναφή Άρθρα

Δημιουργία cPanel Email σε ένα iPhone ή iPad

Ημερομηνία αλλαγής: 08/12/2018 Για να συνδέσετε ένα cPanel Email λογαριασμό σας με το iPhone ή...

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ POP και IMAP, και ποια πρέπει να χρησιμοποιήσω ;

Το POP είναι ένα πρωτόκολλο για την επικοινωνία με το διακομιστή email σας . Παρέχει απλό...

Σύνδεση στο webmail για λογαριασμούς CPanel και Parallels PLESK

Η σύνδεση στο webmail γίνεται δίνοντας στο πάνω μέρος του Web Browser τη...

Ενημέρωση στην κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το σύστημα του διακομιστή αλληλογραφίας με το ισχύον βιομηχανικό...