Ρυθμίσεις POP/SMTP για cPanel

Ρυθμίσεις POP/SMTP για cPanel

Κάθε ιστοσελίδα έχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν στους λογαριαμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εφαρμογών όπως Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora, Thunderbird ... κλπ.

Οι περισσότερες email εφαρμογές απαιτούν τα παρακάτω στοιχεία:

POP3/Incoming Mail Server (POP3/Εισερχόμενος διακομιστής Mail) : mail.yourdomain.com (όπου yourdomain.com θα δώσετε το δικό σας domain)

SMTP/Outgoing Mail Server (SMTP/Εξερχόμενος διακομιστής Mail) : Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις που σας έχει δώσει ο πάροχος της σύνδεσής σας ή mail.yourdomain.com (όπου yourdomain.com θα δώσετε το δικό σας domain)

Όνομα λογαριασμού: Ολόκληρη η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το όνομα του λογαριασμού σας

Password: Κωδικός πρόσβασης που έχετε αντιστοιχίσει για το λογαριασμό e-mail

Email Θύρες
POP3/Εισερχόμενη θύρα: 110
SMTP/Εξερχόμενη θύρα: 25

Ενεργοποιήστε την επιλογή “My server requires authentication (ο Διακομιστής μου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)”.

  • 1 Χρήστες το βρήκαν χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη η απάντηση;

Related Articles

Δημιουργία cPanel Email σε ένα iPhone ή iPad

Ημερομηνία αλλαγής: 08/12/2018 Για να συνδέσετε ένα cPanel Email λογαριασμό σας με το iPhone ή...

Πώς να ενεργοποιήσετε SMTP Authentication για Mozilla Thunderbird(Mac & Windows)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν μόνο λογαριασμούς σε servers της KONET. Ανοίξτε το...