Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων ΚΟΝΕΤ

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013), ο καταναλωτής έχει δικαίωμα αίτησης επιστροφής χρημάτων 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας. Η ΚΟΝΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε αίτημα επιστροφής χρημάτων εφόσον παρέλθει η περίοδος των 14 ημερών.

Η ΚΟΝΕΤ, σε μία πράξη καλής θέλησης, δέχεται να επεκτείνει αυτό το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στις 30 ημερολογιακές ημέρες στις Shared Web Hosting υπηρεσίες. Από την επέκταση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων στις 30 ημέρες εξαιρούνται όσες Shared Web Hosting υπηρεσίες αγοράζονται με μηνιαία χρέωση.

Το ποσό που θα επιστρέφεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό δεν θα περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγής που χρέωσε η τράπεζα στην ΚΟΝΕΤ κατά την αγορά των υπηρεσιών σας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που παρέχει η ΚΟΝΕΤ τότε οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΚΟΝΕΤ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου που αυτή παρέχει στην ιστοσελίδα της. Οποιοδήποτε αίτημα αίτησης επιστροφής χρημάτων δεν κατατίθεται στην ΚΟΝΕΤ με τον προαναφερθέν τρόπο, δεν θα γίνεται αποδεκτό για λόγους διαφάνειας. Το email το οποίο θα αποσταλεί στην ΚΟΝΕΤ πρέπει να έχει θέμα/τίτλο «Αίτημα Επιστροφής Χρήματων» ή μία παρεμφερή έκφραση και περιεχόμενο στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά και πλήρως τα στοιχεία του πελάτη (υποχρεωτικό για λόγους διαφάνειας), οι υπηρεσίες οι οποίες ο πελάτης επιθυμεί να σταματήσουν και να γίνει επιστροφή χρημάτων (υποχρεωτικό για λόγους διαφάνειας) και ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αίτηση επιστροφής χρημάτων (προαιρετικό). Σε περίπτωση που στο email δεν αναγράφονται τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μέρη, δεν θα γίνεται αποδεκτό το αίτημα επιστροφής χρημάτων.

Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο τις υπηρεσίες Shared Web Hosting που προσφέρει η ΚΟΝΕΤ.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα σχετικά με το Δικαίωμα Επιστροφής Χρημάτων στους Όρους Χρήσης της ΚΟΝΕΤ στη διεύθυνση konet.gr/terms/ . Το παρόν αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση του Δικαιώματος Επιστροφής Χρημάτων όπως αυτό αναγράφεται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ.