Όροι χρήσης των υπηρεσιών

Όροι χρήσης

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΝΕΤ

Το «konet.gr», το οποίο εφ’ εξής θα καλείται λόγω συντομίας «ιστοσελίδα», είναι ιδιοκτησίας της «ΚΟΝΕΤ». Σας συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των παρακάτω στοιχείων πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Η καλόβουλη επίσκεψη στις σελίδες της ιστοσελίδας μας επιτρέπεται σε όλους και με την χρήση ή προσπέλασή της αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, την εγγραφή σας σε αυτήν, την αγορά ή την χρήση των υπηρεσιών μας αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας. Σημαντικές πληροφορίες. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε.

Όροι Χρήσης

Η εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΕΤ» (εφεξής αναφερόμενη ως «ΚΟΝΕΤ») εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Στεφάνου Βελδεμίρη 5, τηλ. 2310501800, ηλεκτρονική διεύθυνση konet.gr και προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές διαδικτύου εξ αποστάσεως. Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της ΚΟΝΕΤ απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών

Η ΚΟΝΕΤ προσπαθεί συνεχώς να παρέχει απρόσκοπτα υψηλή ποιότητα και άμεσα διαθέσιμες υπηρεσίες στους πελάτες της. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να υπάρξουν περιπτώσεις αδυναμίας παροχής των αναγραφόμενων στην ιστοσελίδα της υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΟΝΕΤ δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αδυναμία της να παρέχει τις αναγραφόμενες και αναμενόμενες υπηρεσίες και υποστήριξη.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης με τη χρήση των Υπηρεσιών

Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει στον πελάτη από την χρήση των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ βαραίνει μόνο τον ίδιο και η ΚΟΝΕΤ δε φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσής του. Ο εκάστοτε πελάτης, αποδεχόμενος τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ, δηλώνει και δεσμεύεται ρητά πως δε θα εγείρει κανενός είδους αξίωση προς την ΚΟΝΕΤ και τα συσχετιζόμενα με αυτήν πρόσωπα.

Δικαίωμα Επιστροφής Χρημάτων

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013), ο καταναλωτής έχει δικαίωμα αίτησης επιστροφής χρημάτων 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας. Η ΚΟΝΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε αίτημα επιστροφής χρημάτων εφόσον παρέλθει η περίοδος των 14 ημερών. Η ΚΟΝΕΤ, σε μία πράξη καλής θέλησης δέχεται να επεκτείνει αυτό το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στις 30 ημερολογιακές ημέρες στις Shared Web Hosting υπηρεσίες. Από την επέκταση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων στις 30 ημέρες εξαιρούνται όσες Shared Web Hosting υπηρεσίες αγοράζονται με μηνιαία χρέωση. Το ποσό που θα επιστρέφεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό δεν θα περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγής που χρέωσε η τράπεζα στην ΚΟΝΕΤ κατά την αγορά των υπηρεσιών σας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που παρέχει η ΚΟΝΕΤ τότε οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΚΟΝΕΤ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου που αυτή παρέχει στην ιστοσελίδα της. Οποιοδήποτε αίτημα αίτησης επιστροφής χρημάτων δεν κατατίθεται στην ΚΟΝΕΤ με τον προαναφερθέν τρόπο, δεν θα γίνεται αποδεκτό για λόγους διαφάνειας. Το email το οποίο θα αποσταλεί στην ΚΟΝΕΤ πρέπει να έχει θέμα/τίτλο «Αίτημα Επιστροφής Χρήματων» ή μία παρεμφερή έκφραση και περιεχόμενο στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά και πλήρως τα στοιχεία του πελάτη (υποχρεωτικό για λόγους διαφάνειας), οι υπηρεσίες οι οποίες ο πελάτης επιθυμεί να σταματήσουν και να γίνει επιστροφή χρημάτων (υποχρεωτικό για λόγους διαφάνειας) και ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αίτηση επιστροφής χρημάτων (προαιρετικό). Σε περίπτωση που στο email δεν αναγράφονται τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μέρη, δεν θα γίνεται αποδεκτό το αίτημα επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση που εντός της περιόδου των 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας ο πελάτης προκαλέσει την οποιαδήποτε εκούσια ή ακούσια βλάβη στην ΚΟΝΕΤ ή τα στοιχεία αυτής (servers, λογισμικό, κλπ) από τη χρήση των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ, τότε αυτομάτως ο πελάτης χάνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο σύνολο των υπηρεσιών που αγόρασε έως εκείνη τη στιγμή. Εάν η βλάβη θεωρηθεί σημαντική από την ΚΟΝΕΤ τότε αυτή διατηρεί κάθε δικαίωμα να κινηθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει σε αυτήν ο νόμος εναντίον του πελάτη ή/και οποιουδήποτε συνέδραμε στην πρόκληση βλάβης σε αυτήν. Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο τις υπηρεσίες Shared Web Hosting που προσφέρει η ΚΟΝΕΤ.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία της ΚΟΝΕΤ ή των συνεργατών της και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η διάδοση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, δυσφήμιση ή άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή λοιπούς σκοπούς. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα για οποιοδήποτε υλικό περιλαμβάνεται σε αυτή. Αφού αποδεχθήτε πλήρως τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, έχετε το δικαίωμα να εκτυπώσετε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας για προσωπική σας και μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως επιχειρηματική ή εμπορική χρήση ή να το τροποποιήσετε, να το διανέμετε, να το αναδημοσιεύσετε οπουδήποτε. Όλα τα ονόματα, εμπορικά σήματα και λογότυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι ιδιοκτησίας της ΚΟΝΕΤ είτε ιδιοκτησίας τρίτων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν λάβετε έγγραφη και υπογεγραμμένη άδεια από την ΚΟΝΕΤ ή από αυτόν που του ανήκει. Δεν επιτρέπεται η αναφορά ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας της ΚΟΝΕΤ με σκοπό την αποκομιδή κέρδους ή σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλος. Ενέργειες που παραβιάζουν τα παραπάνω θα διώκονται άμεσα από την πλευρά της ΚΟΝΕΤ με όλα τα μέσα που διαθέτει σε αυτήν ο νόμος.

Χωρίς εγγυήσεις

Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν». Αυτό σημαίνει ότι: Η ΚΟΝΕΤ δεν εγγυάται για την ακρίβεια ή αλήθεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, ούτε και αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτές. Με την επίσκεψή σας στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της ΚΟΝΕΤ, αποδέχεστε πως εάν υποστείτε οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, ή αναγκαστείτε να πληρώσετε για αποκατάσταση ζημιάς η οποία δημιουργήθηκε από την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της ΚΟΝΕΤ (π.χ. χρηματική απώλεια λόγω στήριξης σε οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες ή ζημιά στον υπολογιστή σας από κάποιο κακόβουλο λογισμικό) τότε ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε αποζημίωση από την ΚΟΝΕΤ ή από οποιονδήποτε βοήθησε την ΚΟΝΕΤ στη σύνθεση, την παρουσίαση ή την δημιουργία της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της ΚΟΝΕΤ. Η ΚΟΝΕΤ δεν έχει ουδεμία νομική υποχρέωση απέναντι σας όσον αφορά οποιεσδήποτε τέτοιες απώλειες, έξοδα ή ζημιές. Φροντίδα και επιμέλεια της ΚΟΝΕΤ είναι να καταστήσει την ιστοσελίδα τεχνικά και καλαισθητικά άρτια. Παρόλα αυτά, η ΚΟΝΕΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα της ιστοσελίδας, τη λειτουργικότητά της και την ικανότητα ανταπόκρισής της σε όλες τις χρήσεις. Η ΚΟΝΕΤ δε φέρει ουδεμία υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας αναφορικά με τις τυχόν αλλαγές που μπορεί να επέλθουν σε αυτήν ή οποιασδήποτε άλλη ιστοσελίδα της ΚΟΝΕΤ. Η ΚΟΝΕΤ δεν παρέχει εγγυήσεις για τη λειτουργία των Virtual Private Servers και Dedicated Servers καθώς και για τις τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν στους ενοικιαστές τους, τους χρήστες τους ή τους επισκέπτες των ιστοσελίδων που αυτοί φιλοξενούν. Η ΚΟΝΕΤ δεν έχει ουδεμία νομική υποχρέωση απέναντι σας όσον αφορά οποιεσδήποτε τέτοιες απώλειες, έξοδα ή ζημιές. Η ΚΟΝΕΤ θα προσπαθεί φιλότιμα για την ομαλή λειτουργία των Virtual Private Servers και Dedicated Servers κατά τη διαχείρισή τους.

Δεσμοί (Links) προς άλλες ιστοσελίδες

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίοι επιτρέπουν στο χρήστη να τις επισκεφτεί. Επειδή εμείς δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες και επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο τους, σας ενημερώνουμε πως δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ευθύνη για οτιδήποτε θα βρείτε στις ιστοσελίδες αυτές. Η επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Η αναφορά των δεσμών αυτών δεν σημαίνει ότι προτείνουμε τις ιστοσελίδες αυτές.

Παραβίαση Κανόνων και Ρυθμίσεων

H KONET διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της για τον τρόπο χρήσης των σελίδων της. Οποιαδήποτε ενέργεια για πρόσβαση στα συστήματα μας ή στον κώδικα επιφέρει άμεσες νομικές ενέργειες από την πλευρά μας για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης έχουμε υποστεί. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκόψουμε από τα συστήματα μας οποιαδήποτε διεύθυνση του Διαδικτύου θεωρούμε ότι μας έβλαψε ή μπορεί να μας βλάψει.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Η επικοινωνία της ΚΟΝΕΤ με τον εκάστοτε συνεργάτη ή πελάτη της καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της ΚΟΝΕΤ από τον εκάστοτε συνεργάτη ή πελάτη της είναι εμπιστευτική και συνεπώς απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση, αναφορά ή οικειοποίηση κάθε πληροφορίας που μπορεί να θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οικονομικοί όροι

Η χρέωση της Υπηρεσίας υπολογίζεται και προκαταβάλλεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα εμπεριέχουν τον Φ.Π.Α. εκτός και αν αναγράφεται πως ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται. Χρεώσεις οι οποίες έχουν γίνει και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τιμολόγια ή αποδείξεις δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται. Η χρέωση της Υπηρεσίας προς τον πελάτη αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας DNS.

Κατά την πληρωμή των υπηρεσιών μέσω Paypal ή Πιστωτικής Κάρτας, ενδέχεται να προκύψει επιπλέον χρέωση, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τη διαχείριση της πληρωμής. Η χρέωση αυτή θα φαίνεται κάθε φορά στο προτιμολόγιο που σας εκδίδεται από την ιστοσελίδα.

Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και μέσω Paypal. Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται στο περιβάλλον της τράπεζας όπου μεταφέρεται ο πελάτης μετά την ολοκλήρωση των αγορών του στην ιστοσελίδα της ΚΟΝΕΤ. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αυτής δεν γνωστοποιούνται τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη στην ΚΟΝΕΤ ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη γίνεται μία και μόνο φορά. Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Το εκάστοτε κόστος διεκπεραίωσης της πληρωμής μέσω Πιστωτικής κάρτας ή Paypal βαραίνει τον πελάτη. Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα δεν εμπεριέχουν αυτό το κόστος εκτός και αν αυτό αναγράφεται ρητά.

Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phonebanking) και μέσω του συστήματος “ΔΙΑΣ” στις συμβεβλημένες τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση τυχόν έξοδα και προμήθειες των τραπεζών βαραίνουν τον πελάτη.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Shared Web Hosting, Dedicated Web Hosting, Virtual Servers, Dedicated Servers και Collocation).

Για να διατηρήσουμε σταθερά υψηλά κριτήρια ποιότητας των υπηρεσιών μας, εμμένουμε σε όσα αναφέρονται παρακάτω. Η αποδοχή αυτών απαιτείται για τη συνεργασία σας με την ΚΟΝΕΤ και την φιλοξενία των ιστοσελίδων σας στους servers της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ” ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ “

Τα πακέτα φιλοξενίας (web hosting) που διαθέτουμε χρησιμοποιούν περιβάλλον φιλοξενίας «κοινόχρηστου διακομιστή» (“shared server” hosting environment) εκτός και αν η υπηρεσία αναφέρεται ως «αποκλειστική» (“dedicated”). Οι πόροι ενός «κοινόχρηστου διακομιστή» (“shared server”) όπως RAM (μνήμη), CPUs (επεξεργαστές), Δίσκοι κλπ, μοιράζονται μεταξύ όλων των λογαριασμών που είναι εγκατεστημένοι στο διακομιστή. Το βασικό Mailbox size ανά Email λογαριασμό είναι 250 MB και δεν μπορεί να αυξηθεί παρά μόνο με την αύξηση του πακέτου φιλοξενίας. Στα μεγαλύτερα πακέτα το Mailbox size ανά Email λογαριασμό μπορεί να φτάσει τα 1500 MB και δεν μπορεί να αυξηθεί παραπάνω. Από την πλευρά μας, έχουμε εξασφαλίσει ώστε ο διακομιστής (server) να έχει υπεραρκετή απόδοση για να μπορεί να καλύψει όλες τις καθημερινές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των διαδικτυακών τόπων που φιλοξενεί, εξασφαλίζοντας επίσης πως οι πόροι που διαθέτει θα είναι υπεραρκετοί ακόμη και σε ώρες αιχμής. Δεδομένου ότι οι πόροι κατανέμονται μεταξύ όλων των χρηστών, ενδέχεται ορισμένες ιστοσελίδες (websites) να χρησιμοποιήσουν πάρα πολλούς. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους, αλλά οι πιο κοινές αιτίες οφείλονται στην κακή κωδικοποίηση, σε εκτεθειμένους λογαριασμούς, σε bots ή μια πολύ ανώμαλη τεράστια εισροή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Συνέπεια αυτών είναι η χρήση των πόρων σε βάρος των άλλων πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο διακομιστή (server). Αν επιτρέπαμε σε ιστοσελίδες (websites) να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μερίδιο των πόρων του συστήματος από αυτό που τους αναλογεί, τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους υπόλοιπους πελάτες στο διακομιστή (server). Ως εκ τούτου έχουμε συντάξει αυτήν την πολιτική ορθής χρήσης για να περιγράψουμε αυτό που θεωρούμε σαν υπερβολική χρήση των πόρων του διακομιστή (server) για να αποκλείσουμε ορισμένους τύπους περιεχομένου και να εξαλείψουμε τις κακές πρακτικές, οι οποίες σχεδόν πάντα προκαλούν υπερβολική χρήση των πόρων. Η πολιτική ορθής χρήσης συνοδεύει πάντα τους όρους και προϋποθέσεις της φιλοξενίας των ιστοσελίδων. Αυτή η πολιτική ορθής χρήσης έχει δημιουργηθεί για να προστατεύσει το 99,9% των πελατών μας από τις ελάχιστες εκείνες ιστοσελίδες που προκαλούν προβλήματα απόδοσης στο διακομιστή (server). Θέλουμε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα φιλοξενίας για την ιστοσελίδα τους δηλαδή να έχουν ταχύτητα και τον μέγιστο δυνατό χρόνο λειτουργίας (uptime) που προβλέπεται από εμάς. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό δίκαια είναι να εξασφαλίσουμε πως όλοι οι χρήστες τηρούν το ίδιο σύνολο αρχών ορθής χρήσης έτσι ώστε κανένας μεμονωμένος χρήστης να μη γίνει «κλέφτης των πόρων» εις βάρος των άλλων. Ο όρος «ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ποσό των πόρων που διαθέτουν τα πακέτα φιλοξενίας που παρέχονται από την ΚΟΝΕΤ και για τους οποίους δεν έχει οριστεί μια προκαθορισμένη ανώτατη οριακή τιμή (για παράδειγμα – απεριόριστο bandwidth (κίνηση δεδομένων), απεριόριστο χώρο στο δίσκο, απεριόριστα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλους απεριόριστους πόρους). Με το να μην θέτουμε όρια σε βασικούς πόρους, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα απλό και σταθερό σύστημα τιμολόγησης που δεν θα τους χρεώνει όταν οι ιστοσελίδες τους θα απαιτούν περισσότερους πόρους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας τυπικός διαδικτυακός τόπος που ενδέχεται να αντιμετωπίσει περιόδους με μεγάλη επισκεψιμότητα και τη συνακόλουθη αυξημένη ανάγκη αποθήκευσης δεν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε σχετική αύξηση των τελών φιλοξενίας του. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου μια υπηρεσία αναφέρει τον όρο «Απεριόριστα», αυτή θα προορίζεται μόνο για κανονική χρήση της φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) που σημαίνει ότι απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερβολική χρήση των πόρων του συστήματος όπου φιλοξενείται. Η προσφορά μας για Απεριόριστη χρήση δεν ισχύει για διαδικτυακούς τόπους που απαιτούν υπερβολικούς πόρους και επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική απόδοση του διακομιστή (server) που φιλοξενούνται. Ο ορισμός της έννοιας «υπερβολικοί πόροι» γίνεται από την ΚΟΝΕΤ και ενδέχεται να αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους πελάτες της. Η ΚΟΝΕΤ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στους πελάτες της πρόσθετους πόρους όποτε αυτό είναι δυνατό (αφού καταβληθεί το κόστος επιβάρυνσης), συμπεριλαμβανομένης και της μετεγκατάστασης του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη σε έναν νεότερο, πιο γρήγορο διακομιστή (server). Ωστόσο, εάν η χρήση των πόρων φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να επηρεάσει τη συνολική απόδοση του διακομιστή με αρνητικό τρόπο, η ΚΟΝΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν την αποσύνδεση ή την διακοπή μερικών ή και όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αφαίρεση ή την διαγραφή των ιστοσελίδων (websites) των πελατών συνολικά ή εν μέρη, τη διαγραφή του συνόλου ή μέρους του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τερματισμό του λογαριασμού του πελάτη κατά την απόλυτη κρίση της ΚΟΝΕΤ, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιοδήποτε. Η ΚΟΝΕΤ θεωρείται η μόνη αρμόδια για να κρίνει το πότε μία ιστοσελίδα ή ένας λογαριασμός επηρεάζει τη συνολική απόδοση του διακομιστή με αρνητικό τρόπο.

Προσφορά Υπηρεσιών

Η ΚΟΝΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την προσφορά υπηρεσιών σε α) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσβάλλει ή έχει προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση της ΚΟΝΕΤ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ατόμων ή τα χρηστά ήθη και έθιμα της Ελληνικής κοινωνίας, β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να κατοχυρώσει, ανανεώσει ή μεταφέρει όνομα χώρου το οποίο προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση της ΚΟΝΕΤ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ατόμων ή τα χρηστά ήθη και έθιμα της Ελληνικής κοινωνίας, γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες φιλοξενίας από την ΚΟΝΕΤ ή μεταφέρει υπηρεσίες στην ΚΟΝΕΤ όταν τα ονόματα χώρου ή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν προσβάλλουν ή έχουν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση της ΚΟΝΕΤ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ατόμων ή τα χρηστά ήθη και έθιμα της Ελληνικής κοινωνίας, δ) οποιοδήποτε υπάρχων πελάτη μας δημοσιεύσει περιεχόμενο το οποίο προσβάλλει ή έχει προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση της ΚΟΝΕΤ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ατόμων ή τα χρηστά ήθη και έθιμα της Ελληνικής κοινωνίας και ακολούθως να προχωρήσει στον άμεσο τερματισμό όλων των υπηρεσιών προς το συγκεκριμένου πελάτη, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιονδήποτε.

Για να πάρετε μια γενική ιδεά για τον τύπο του περιεχομένου που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δείτε την Πολιτική Καλού Περιεχομένου μας.

Αλλαγή παρόχου φιλοξενίας ή καταχωρητή ονόματος χώρου

Η αίτηση αλλαγής παρόχου φιλοξενίας ή αίτηση αλλαγής καταχωρητή ονόματος χώρου προς την ΚΟΝΕΤ πρέπει να γίνεται εγγράφως και να αποστέλλεται μέσω Email σε μία από τις διευθύνσεις Email επικοινωνίας που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Ο τίτλος του Email καθώς και το περιεχόμενό του πρέπει να σχετίζονται αποκλειστικά με το Αίτημα αλλαγής παρόχου ή καταχωρητή. Αιτήματα που γίνονται μέσω οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας δε θα λαμβάνονται υπόψιν για λόγους διαφάνειας. Η ΚΟΝΕΤ θα προχωρήσει προς τη διευθέτηση των αιτημάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών εφόσον προηγουμένως έχουν εξοφληθεί πλήρως όλες οι υποχρεώσεις του πελάτη που υποβάλλει την αίτηση προς αυτήν. Αιτήσεις που αποστέλλονται εκπρόθεσμα μετά τη λήξη της παρεχόμενης υπηρεσίας δε θα γίνονται αποδεκτές παρά μόνο εφόσον εξοφληθεί το κόστος ανανέωσης της φιλοξενίας, το κόστος του Virtual Private Server, Dedicated Server ή Collocation ή το κόστος ανανέωσης του εκάστοτε ονόματος χώρου. Όταν η αίτηση αλλαγής διεκπεραιωθεί από πλευράς της ΚΟΝΕΤ και γίνουν οι αλλαγές στα DNS, τότε η ΚΟΝΕΤ εντός 2 εργάσιμων ημερών θα προχωρεί για λόγους ασφαλείας στη διακοπή (suspension) του λογαριασμού από τους διακομιστές της. Όλα τα αρχεία του λογαριασμού θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου στους νέους του διακομιστές. Σε περίπτωση που ο πελάτης μετά τη διακοπή (suspension) του λογαριασμού του επιθυμεί να ενεργοποιήσει εκ νέου το λογαριασμό, θα πρέπει να καταβάλλει το κόστος μίας ετήσιας ανανέωσης του πακέτου φιλοξενίας, Virtual Private Server, Dedicated Server ή Collocation που χρησιμοποιούσε μέχρι και πριν την αίτηση αλλαγής παρόχου, επιβαρυμένο κατά 50%. Κάθε λογαριασμός φιλοξενίας που μεταφέρεται εκτός των διακομιστών της ΚΟΝΕΤ, θα διαγράφεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος αλλαγής παρόχου.

ΔΕΝ επιτρέπουμε την τοποθέτηση στις ιστοσελίδες που φιλοξενούμε ή στις ιστοσελίδες που είμαστε απευθείας ή μέσω τρίτων καταχωρητές υλικού:

 1. Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία όπως π.χ. υλικού που είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, υβριστικό, υλικό που προσβάλει το δημόσιο αίσθημα ή που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, κτλ.
 2. Κομματικής ή ευθέως πολιτικής χρήσης.
 3. Ρατσιστικού, πορνογραφικού, θρησκευτικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Διαδικτύου περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από Software, cracker utilities, spamming και πως γίνεται κλπ)
 4. Παραπομπές ή συνδέσμους (links) σε χώρους στο Internet ή αλλού των οποίων η τοποθέτηση απαγορεύεται από την KONET.
 5. Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου που έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Διαδίκτυο, π.χ. Spamming.
 6. Κρυφών αρχείων, δηλαδή σελίδων και άλλων αρχείων για τα οποία δεν υπάρχει παραπομπή από άλλη σελίδα με εξαίρεση την Αρχική σελίδα.

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε στις ιστοσελίδες σας υλικό που μπορεί να περιγραφεί με μία από τις παραπάνω κατηγορίες τότε:

α) πρέπει να μεταφέρετε την φιλοξενία της σε άλλον πάροχο προτού προχωρήσετε στη δημοσίευση του αντίθετου προς την πολιτική μας υλικού και

β) να αλλάξετε καταχωρητή προτού προχωρήσετε στη δημοσίευση του αντίθετου προς την πολιτική μας υλικού.

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα είτε να προχωρήσουμε στον προσωρινό αποκλεισμό ή την προσωρινή αλλαγή των nameservers της ιστοσελίδας που είναι αντίθετη με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, είτε να αφαιρέσουμε κάθε υλικό (κείμενα, φωτογραφίες και γενικά κάθε είδους αρχεία) που κρίνουμε ανάρμοστο ή που μπορούν να βλάψουν εμάς ή τρίτους και κρυφών αρχείων χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιοδήποτε.

Επίσης:

 1. H KONET ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά του υπολογιστή και του δικτύου σας.
 2. ΔΕΝ επιτρέπεται να αποθηκεύεται περισσότερα δεδομένα στον λογαριασμό σας, από την μέγιστη χωρητικότητα του διαθέσιμου χώρου που νοικιάσατε (virtual server space).
 3. Δεν επιτρέπεται να κρατάτε κανενός είδους αντίγραφα ασφαλείας (backups) στο λογαριασμό σας.
 4. Δεν εγγυόμαστε για την ασφάλεια του λογαριασμού ή του server σας. Η ΚΟΝΕΤ προσφέρει συστήματα προστασίας στα web hosting πακέτα της και τους servers. Εάν παρόλα αυτά κάποιος web hosting λογαριασμός ή server μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό ή γίνει θύμα hacking, καμία ευθύνη δε μπορεί να αναζητηθεί από την ΚΟΝΕΤ. Λόγω της τεχνολογίας κανένα σύστημα δε μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές.
 5. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αλλάξουμε τεχνολογία σε αυτήν που θεωρούμε πως μπορεί να σας υποστηρίξει καλύτερα χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιοδήποτε.
 6. Ο χώρος που νοικιάσατε (virtual server space) συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του FTP είναι μόνο για προσωπική σας χρήση. ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης σε άλλο άτομο και πρέπει να πάρετε μέτρα προστασίας για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αποκαλυφθεί από άλλο άτομο.
 7. ΔΕΝ εγγυόμαστε για το backup δεδομένων. Σας συνιστούμε να κρατάτε αντίγραφα αρχείων για όλα τα αρχεία και δεδομένα σας που βρίσκονται στον δικό σας virtual server space (χώρο στον δίσκο που νοικιάσατε). Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας δε μπορείτε να τα αποθηκεύετε στο λογαριασμό σας.
 8. ΔΕΝ επιτρέπεται να τρέχετε εφαρμογές server (πχ talkers/IRC Bots) από τον virtual private server ή dedicated server σας ή το λογαριασμό shared hosting σας.
 9. Όταν τερματιστεί ο λογαριασμός σας, θα σβηστούν από τον δίσκο μας όλα σας τα αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων σας κλπ). ΔΕΝ κρατάμε κανένα αντίγραφο.
 10. Οποιαδήποτε απόπειρα “hacking”, mail spamming κλπ θα έχει την άμεση διακοπή του λογαριασμού σας χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιοδήποτε.
 11. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μονομερώς τον λογαριασμό σας χωρίς εξηγήσεις, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία αποζημίωση προς τον οποιοδήποτε.
 12. Διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίησης και του εκσυγχρονισμού αυτών των όρων και προϋποθέσεων κάθε στιγμή χωρίς καμία προϋπόθεση ή προειδοποίηση.
 13. Οι χρήστες ΔΕΝ πρέπει να συμμετέχουν με κανέναν τρόπο σε απαράκλητους όγκους με e-mail ή spam.
 14. Θα είστε απόλυτα υπεύθυνος/η και θα δεχθείτε την ευθύνη για κάθε διαφημιστικό, συκοφαντικό, μυστικό υλικό ή υλικό πάνω στο οποίο έχουν άλλοι δικαίωμα ιδιοκτησίας που παρουσιάζετε στις ιστοσελίδες σας.
 15. Σε περίπτωση υπέρβασης της μηνιαίας κίνησης του όγκου Δεδομένων υπάρχει υποχρεωτική χρέωση για κάθε επιπλέον MByte σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας μας. Σαν μηνιαία κίνηση λαμβάνονται όλα τα Δεδομένα (όπως πχ. κίνηση σελίδων, κίνηση FTP, κίνηση e-Mail κλπ) από και προς τον λογαριασμό σας (δηλ. τον χώρο στον δίσκο που σας φιλοξενούμε).
 16. Στην περίπτωση που η ΚΟΝΕΤ είναι ο καταχωρητής του Ονόματος Χώρου σας, παρέχετε τη δυνατότητα στην ΚΟΝΕΤ να προβάλει μέσα από το Όνομα Χώρου σας μία δικιά της ιστοσελίδα για όσο διάστημα εσείς δεν κάνετε χρήση αυτού (είτε λόγω λήξης της φιλοξενίας σας είτε επειδή δεν διαθέτετε ακόμα ιστοσελίδα).
 17. Ισχύει το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για κάθε παραβίαση του παρόντος υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 18. Επισκεπτόμενοι της ιστοσελίδας μας ή κάνοντας την πρώτη πρόσβαση σας στον λογαριασμό σας ή μεταφέροντας αρχεία σε αυτόν, επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας στους παραπάνω Όρους Χρήσης, Προϋποθέσεις και Κανόνες.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης, Προϋποθέσεων και Κανόνων

H KONET διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό παρακαλούμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας και τους πελάτες μας να το επισκέπτονται συχνά για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Διατηρούμε επίσης κάθε δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο και την παρουσίαση των σελίδων μας όποτε το κρίνουμε σκόπιμο ή αναγκαίο. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης, Προϋποθέσεις και Κανόνες, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης των Όρων Χρήσης, Προϋποθέσεων και Κανόνων παρακάτω.

Τελευταία ενημέρωση των Όρων Χρήσης, Προϋποθέσεων και Κανόνων έγινε στις 04/12/2019.